Μέλη

1. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου
www.epsype.gr 

2. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr 

3. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
www.neagenia.gr

4. Συνήγορος του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού
www.0-18.gr 

5. Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
www.child-psychiatry.med.uoa.gr

6. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
www.eled.auth.gr

7. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
www.ich-mhsw.gr

8. Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
www.mfhr.gr

9. Ελληνικό Τμήμα του ΙΒΒΥ – Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου
www.greekibby.gr

10. Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Ε.Κ.Π.Α Εργαστήριο Ψυχολογικών Εφαρμογών και Σχεδιασμού

www.media.uoa.gr/faculty/.../phylab.html

Νέα μέλη στο Δίκτυο μπορούν να γίνουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με εξειδικευμένη εμπειρία / τεχνογνωσία στο πεδίο και δράσεις εθνικής εμβέλειας. Η αποστολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων μελών γίνεται προς το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής και θα πρέπει να συνοδεύεται από συναφή τεκμηρίωση και πρόταση ενός από τα μέλη του Δικτύου. Η τελική απόφαση για την είσοδο νέων μελών λαμβάνεται από τη Σύνοδο (ολομέλεια) των μελών που διεξάγεται ανά εξάμηνο.