Νομοθεσία

Σύντομα θα ανακοινωθούν σε αυτή την σελίδα πληροφορίες συναφείς με:

τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν.2101/1992), και την παιδική προστασία- καθώς και ευρωπαϊκών & διεθνών διατάξεων, οργάνων προστασίας, και «καλών πρακτικών» με δυνατότητα ευρείας εφαρμογής.