Στόχοι & αποστολή

Το ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στοχεύει:

1. Στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση της εκδήλωσης βίας μεταξύ μαθητών στο σχολείο ή σε άλλους χώρους, που συνδέονται με τη σχολική ζωή και καθημερινότητα,

2. Στη δημιουργία ενός πλαισίου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου, σχετικά με την κατανόηση του φαινομένου και τις τεχνικές παρέμβασης,

3. Στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα αναγνώρισης, πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου,

4. Στην επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών γενικής και ειδικής αγωγής «πρώτης γραμμής», που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους

5. Στην ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας, σχετικά με το φαινόμενο,

6. Στην ενθάρρυνση της συγκρότησης και λειτουργίας συναφών δικτύων στις τοπικές κοινωνίες.

Το Δίκτυο απαρτίζεται από τους παρακάτω φορείς:

-Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου

Αποστολή: H Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου είναι ένα μη-κερδοσκοπικό επιστημονικό σωματείο, που ιδρύθηκε το 1991, με σκοπό την προώθηση της παροχής κοινοτικής (δηλ. εξωνοσοκομειακής) φροντίδας της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου και με άξονα την ανταπόκριση σε κοινωνικές ανάγκες. Η εστίαση παραμένει στην

 • πρόληψη
 • παροχή σύγχρονων υπηρεσιών ψυχικής υγείας
 • ευαισθητοποίηση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας
 • ανάπτυξη της έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • δημιουργία δικτύων για την ψυχική υγεία σε διακρατικό επιπέδο και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.
 • ενημέρωση και εθελοντική εμπλοκή του κοινού σχετικά με θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και ευμερία των παιδιών και των εφήβων
 • προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους, και πρώθηση της ενεργητικής εμπλοκής και συμμετοχής τους, στα ζητήματα που τους αφορούν.

Επιπλέον, η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. δραστηριοποιείται και στον χώρο:

 • της εκπαίδευσης και της εξειδίκευσης των επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, και εκπαίδευσης, οργανώνοντας ένα σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ειδικό εκπαιδευτικό κέντρο.
 • των εκδόσεων, με την παραγωγή ενός σημαντικού αριθμού επιστημονικών εκδόσεων (δείτε εδώ) καθώς και παιδικών βιβλίων (δείτε εδώ) με στόχο την επιμόρφωση και εξειδίκευση επαγγελματιών υγείας, ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης, αλλά και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην πρόληψη της ψυχικής υγείας μέσα από την αλλαγή στάσεων σε θέματα διαφορετικότητας, προκαταλήψεων, κοινωνικού αποκλεισμού εκφοβισμού κ.α.
 • της παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών, αλλά και
 • της διοργάνωσης επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.

Η δράση της E.Ψ.Υ.Π.Ε. στο χώρο του σχολικού εκφοβισμού

Aπό το 2006, η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., χρηματοδούμενη από δύο διεθνή προγράμματα Daphne, έχει συντονίσει έρευνα σε διακρατικό επίπεδο, η οποία έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης παρέμβασης (link στην ενότητα ‘ολοκληρωμένο πρόγραμμα της ΕΨΥΠΕ’) σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό. Η αξιολόγηση της παρέμβασης στα σχολεία έδειξε μείωση στην εκφοβιστική συμπεριφορά, αυξημένη αίσθηση ασφάλειας και καλύτερο συναισθηματικό κλίμα μέσα στο σχολικό πλαίσιο, καθώς και καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Εκτός από τα ερευνητικά ευρήματα των παραπάνω ερευνητικών προγραμμάτων, που έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε σχετικές αναφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. έχει εκδόσει και μια σειρά βιβλίων που είναι γραμμένα σε γλώσσα κατάλληλη για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, και ευαισθητοποιούν σχετικά με το θέμα του εκφοβισμού:

 • «Μίλα! Μη φοβάσαι»,
 • «Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών – Εγχειρίδιο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»,
 • «Μου έκλεψαν το όνομά μου» (μεταφρασμένο από τα Ισπανικά),
 • «Ο κήπος με τα παραμύθια» και
 • «Delete στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό».

Tι μπορεί να προσφέρει η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. στο Δίκτυο

Η πρωτοβουλία για την διοργάνωση του Δικτύου κατά της Βίας στο Σχολείο ανήκει στην Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., στο πλαίσιο της προσπάθειας να εμπλακούν πιο ενεργά με το θέμα της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού περισσότεροι φορείς, οργανώσεις και δομές. Στόχος του Δικτύου είναι η συνεργασία, η αλληλοϋποστήριξη και η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν σε αυτό.

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., οργανισμός που κατέχει επιστημονική γνώση, ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία παρεμβάσεων, ευελπιστεί να συνεισφέρει στο Δίκτυο σε επίπεδο παροχής πληροφόρησης γύρω από το θέμα της ενδοσχολικής βίας, καθώς στον συντονισμό των συμμετεχόντων φορέων, προκειμένου να συντελέσει στην αποτελεσματικότητα του έργου του Δικτύου, είτε αυτό αφορά σε δράσεις, είτε σε ερευνητική δραστηριότητα. Επιπλέον, η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., έχοντας ένα καθιερωμένο ρόλο ως οργανισμός που προωθεί δράσεις για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων, μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην δημοσιοποίηση των ενεργειών του Δικτύου, αναλαμβάνοντας επιπλέον έναν ρόλο επιστημονικού συμβούλου προς τους φορείς που το απαρτίζουν.

-Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Αποστολή: Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ ) συστάθηκε το 1982, ως επιτελικό κυβερνητικό όργανο με κύριο στόχο τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τους φορείς της.

Έτσι, η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, που κρατάει μέχρι σήμερα, για τη δημιουργία αυτοτελών και ολοκληρωμένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο, με αντικείμενο την πολιτική για τους νέους. Η λειτουργία της Γ.Γ.Ν.Γ. συνδυάστηκε από την αρχή με την πρόταση ενός νέου περιεχομένου πολιτικής, ενός νέου ύφους, έτσι ώστε να συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις της νέας γενιάς. Μιας γενιάς που πρέπει στην πράξη να αποδειχτεί, και οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε σε αυτό, ότι αποτελεί το μέλλον της Ελλάδας. Σήμερα, η Γ.Γ.Ν.Γ. επιχειρεί ένα ποιοτικό άλμα, συνειδητοποιώντας ότι στην εποχή μας δεν αρκεί ένας διαφορετικός λόγος. Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια, προγραμματική επάρκεια και κυρίως, δράση.

Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη απέναντι στα δικαιώματα του παιδιού και του εφήβου, η ΓΓΝΓ φιλοδοξεί να αναγάγει το «παιδί» σαν βασικό άξονα της πολιτικής της, ενώ συμμετέχει στο Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη των Νέων (ΔΙΣΥΝ), στο Δίκτυο για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά, είναι μέλος της Επιτροπής Ευαισθητοποίησης των Νέων και συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υλοποιεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Progress» για την «καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και των στερεοτύπων» και στηρίζει πολλούς μη κερδοσκοπικούς φορείς που εκπονούν δράσεις για τα παιδιά. Επίσης εργάζεται για τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου, το οποίο στοχεύει στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού στην Ελλάδα.

Η ΓΓΝΓ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του «Δικτύου κατά της βίας στο σχολείο», που στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στο σχολικό περιβάλλον. Άλλωστε, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος, η ΓΓΝΓ συμμετέχει σε έρευνες και δρομολογεί δράσεις για την καταπολέμησή του.

-Συνήγορος του Πολίτη με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού 

Αποστολή: Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι Ανεξάρτητη Αρχή κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα, λειτουργεί από το 1998, και παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλους τους πολίτες δωρεάν.

Από το 2003, με ειδική νομοθετική ρύθμιση ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε επί πλέον την αποστολή του Συνηγόρου του Παιδιού, δηλαδή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων όλων των ανηλίκων 0-18 ετών που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια.

Σε αυτό το πλαίσιο:
• διαμεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών (ανηλίκων ή ενηλίκων) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παραβίασης Δικαιωμάτων του Παιδιού, στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό χώρο, επιδιώκοντας την λήψη μέτρων για την προστασία τους, ενώ σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, μπορεί να ενεργήσει αυτεπάγγελτα
• αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την διάδοση, προώθηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων και της λοιπής εθνικής νομοθεσίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, την ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους φορέων και οργανισμών και την εκπόνηση προτάσεων και συστάσεων προς την Πολιτεία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων, καταγγελιών και αναφορών σχετικά με διάφορες μορφές εκδήλωσης του φαινομένου της βίας και επιθετικότητας μεταξύ μαθητών μέσα και έξω από τα σχολικά πλαίσια. Λόγω της κρισιμότητας του ζητήματος, ο Συνήγορος, πέραν της άσκησης του μεσολαβητικού του ρόλου σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ανέλαβε ποικίλες ενέργειες με στόχο την καταγραφή, την κατανόηση, την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Στις ενέργειές του περιλαμβάνονται:
• Επισκέψεις και συζητήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς σε σχολεία ανά την Ελλάδα αλλά και σε ανοικτές δημόσιες εκδηλώσεις
•Συμμετοχή σε σεμιναριακούς κύκλους εκπαίδευσης για ομάδες επαγγελματιών και σχολές γονέων
• Διάλογος και δραστηριότητες με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων
•Δράση ενδεικτικής καταγραφής «καλών πρακτικών» σχολείων ανά την Ελλάδα, σχετικά με την αναγνώριση και αντιμετώπιση του φαινομένου
• Δημόσια έκφραση απόψεων για το φαινόμενο και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων με γνώμονα το σεβασμό των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Τον Δεκέμβριο του 2010 ο Συνήγορος του Παιδιού ενημέρωσε το Υπουργείο Παιδείας για τις ενέργειες και τις κυριότερες διαπιστώσεις του σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης της σχολικής βίας. Οι προτάσεις του Συνηγόρου όπως και αναλυτική ενημέρωση για τις δράσεις του υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/protaseis-synigoroy-toy-paidioy-gia-ti-scholiki-bia

Ο Συνήγορος του Πολίτη (Συνήγορος του Παιδιού), συμμετέχει στο Δίκτυο κατά της Σχολικής Βίας, στη βάση της εκ του νόμου υποχρέωσης και ευθύνης του να συμβάλει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πληρέστερη εφαρμογή και προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Συνήγορο του Πολίτη-Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού:
• Διεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5, 11528 Αθήνα
• Τηλ. γραμματείας: 2107289703 / -605, Φαξ: 2107289639
• Γραμμή χωρίς χρέωση για ανηλίκους: 800-11-32000
• E-mail: cr@synigoros.gr
• Ιστοσελίδα: www.0-18.gr


Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών- Νοσοκομείο Παίδων "Η Αγία Σοφία"

Η Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» άρχισε τη λειτουργία της το 1978 με την ονομασία «Τμήμα Ψυχολογικής Παιδιατρικής». Το Τμήμα μετεξελίχθηκε σε Πανεπιστημιακή Παιδοψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την υπ’ αριθμ. Α 1α/14023/98 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας με Διευθυντή τον Αναπλ. Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής κ. Ιωάννη Τσιάντη, ο οποίος χρημάτισε Διευθυντής της μέχρι και 31/08/2006. Η Κλινική εντάσσεται στον Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Την 01/09/2006 ο Τομέας εξέλεξε και η Σχολή ενέκρινε την ανάθεση της διεύθυνσης της Κλινικής στον Αναπλ. Καθηγητή Ψυχιατρικής κ. Β. Τομαρά, προερχόμενο από την Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, του οποίου η θητεία έληξε στις 31/8/2009.
Την 01/09/2009, η διεύθυνση της Κλινικής ανατέθηκε στον κ. Γεράσιμο Κολαΐτη, Επίκουρο Καθηγητή Παιδοψυχιατρικής.
Καθόλη τη διαδρομή της, η Κλινική έχει αναπτύξει πλούσιο κλινικό έργο προσφέροντας υπηρεσίες σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, παρέχοντας διασυνδετική-συμβουλευτική σε όλες τις κλινικές και τμήματα του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» και νοσηλεύοντας σοβαρά παιδοψυχιατρικά περιστατικά. Παρά το περιορισμένο σε αριθμό προσωπικό της από μέλη ΔΕΠ έχει κατορθώσει να αναπτύξει και να επεκτείνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Κλινική παρέχει κλινικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, προληπτικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Σύμφωνα με την τομεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους, η Κλινική καλύπτει τις ανάγκες του 9ου Τομέα με ευθύνη για το 4ο και 5ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Δεδομένου όμως ότι σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχουν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες, αντιμετωπίζονται και περιστατικά της επαρχίας. Σημαντικός αριθμός περιστατικών στην Κλινική αφορά την ενδοσχολική βία, ακόμη και όταν δεν αποτελεί η τελευταία τον κύριο λόγο παραπομπής. Με αφορμή αυτά τα περιστατικά γίνονται παρεμβάσεις στην κρίση και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς ή επίσης κατόπιν σχετικού αιτήματος των ίδιων των εκπαιδευτικών γίνονται συζητήσεις και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα σχολεία.

 

-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ (ΠΤΔΕ)

α)Πλαίσιο λειτουργίας του φορέα:
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ (ΠΤΔΕ) ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα 320/83 και άρχισε να λειτουργεί το έτος 1986-1987. Παρέχει τετραετή προπτυχιακό κύκλο σπουδών και διετή επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Διδασκαλείο "Δ. Γληνός".  Στο τμήμα σπουδάζουν γύρω στους 2000 προπτυχιακούς φοιτητές/ φοιτήτριες, ενώ 150 βρίσκονται στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και 200 εκπαιδευτικοί στο Διδασκαλείο. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχει τρεις τομείς α) Τομέας Κοινωνικών και Πολιτισμικών Σπουδών (κυρία Μπίμπου) β) Τομέας Θετικών επιστημών και νέων τεχνολογιών και γ) Τομέας Παιδαγωγικής και Κοινωνικού Αποκλεισμού (κύριος Λιάμπας). Δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα κοινωνικού αποκλεισμού και το πρόγραμμα σπουδών του επικεντρώνεται σε μια εκπαιδευτική πολιτική ένταξης και άρσης συνθηκών αποκλεισμού.
β)Συμμετοχή του φορέα (ΠΤΔΕ) σε προγράμματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον σχολικό εκφοβισμό μέσα:
1) από τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών (προπτυχιακά και μαθήματα στο Διδασκαλείο σχετικά με την ενδοσχολική βία) και την εκπόνηση πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών
2)την ανάπτυξη πιλοτικών συμβουλευτικών σταθμών σε σχολεία της Θεσσαλονίκης με στόχο την καταπολέμηση, μεταξύ άλλων, φαινομένων σχολικού εκφοβισμού (πχ Πειραματικά σχολεία της Αρχαιολογικού Μουσείου, 14ο ΔΣ κλπ) και επιμορφωτικά σεμινάρια σε συλλόγους διδασκόντων σχολείων στα πλαίσια της πρόληψης (πχ 55 & 57 ΔΣ Θεσσαλονίκης)
3)τη συμμετοχή του σε διεθνή και εθνικά προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης του σχολικού πλαισίου (πχ προγράμματα ΔΑΦΝΗ 2001, 2003, Πρόγραμμα "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων μαθητών", ΕΣΠΑ, 2011-2013, Πρόγραμμα "Εκπαίδευση παιδιών Ρομά" 2011-2013 ).
γ) συμβολή στους στόχους του δικτύου
1) δικτύωση αντίστοιχων πανεπιστημιακών τμημάτων
2) συμμετοχή σε προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης που αφορούν την ενδοσχολική βία,
3) την ανάρτηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού υλικού που παράγεται από το ΠΤΔΕ
4)τη διαμόρφωση τοπικών δικτύων στην κοινότητα με στόχο την πρόληψη της βίας.

-Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού από το 1979 που λειτουργεί υλοποιεί παρεμβάσεις προστασίας των παιδιών από κάθε μορφής βία ενώ από το 1987 με την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου για την Μελέτη και την Πρόληψη της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών, η Διεύθυνση αποτελεί μια μόνιμη πηγή διαρκούς επιδημιολογικής επιτήρησης του φαινομένου της θυματοποίησης των παιδιών στην Ελλάδα.
Στα πλαίσια αυτά και αναφορικά με το φαινόμενο της ενδο-σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η Διεύθυνση έχει υλοποιήσει σειρά ερευνητικών προγραμμάτων διερεύνησης της έκτασης και των χαρακτηριστικών του φαινομένου. Έτσι, π.χ. σχετικά με την έκταση του φαινομένου, ενδεικτικά και μόνο από τα ευρήματα των ερευνητικών δράσεων των τελευταίων ετών, τα παιδιά ηλικίας 12-13 ετών (της Α’ Γυμνασίου) των περιφερειών Β. και Ν. Αιγαίου αναφέρουν τουλάχιστον μια κάποια εμπειρία έκθεσης σε βία σε ποσοστά που αγγίζουν για την σωματική βία το 64,5% και το 49,7%, για την ψυχολογική βία το 82,3% και το 78,8% και για την σεξουαλική βία 11,2% και το 13,1% για αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Ανάλογα, δε ποσοστά παρουσιάζονται και στις πλέον πρόσφατες μετρήσεις στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης. Παράλληλα, η Διεύθυνση αναπτύσσοντας ανάλογες συνεργασίας με φορείς της σχολικής κοινότητας, υλοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης του φαινομένου, εποπτικές συνεργασίες με σχολικές μονάδες ιδιαίτερα ευάλωτων παιδικών πληθυσμών (διαπολιτιστικά σχολεία, σχολεία με μαθητές παιδιά ιδρυμάτων κ.ο.κ.) αλλά και με Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων, Σχολικούς Συμβούλους, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Συλλόγους Εκπαιδευτικών και Γονέων, παρεμβάσεις που εκτός των άλλων περιλαμβάνουν ομιλίες, έκδοση και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού, παραγωγή ηλεκτρονικού οπτικο-ακουστικού υλικού ευαισθητοποίησης κ.ο.κ. Τέλος, η Διεύθυνση παρέχει εξειδικευμένες κλινικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες του χώρου της υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση κρουσμάτων ενδο-σχολικής βίας, την θεραπευτική προσέγγιση θυμάτων και ανηλίκων θυτών και την γενικότερη εξομάλυνση του κλίματος της σχολικής ζωής.
Με βάση τα παραπάνω, και στο έδαφος των σύγχρονων αντιλήψεων βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικής μέριμνας των παιδιών και των εφήβων, η Διεύθυνση ανταποκρίθηκε από την αρχή στην πρωτοβουλία της ΕΨΥΠΕ για τη συγκρότηση και λειτουργία του Δικτύου κατά της Βίας στα σχολεία, προσβλέποντας σε μια διεύρυνση των σήμερα υλοποιούμενων δράσεων έρευνας, πρόληψης και αγωγής υγείας, υποστήριξης και ενίσχυσης των συμμετεχόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, παραγωγής και διανομής ενημερωτικού υλικού ευαισθητοποίησης αλλά και συνεργατικού πολλαπλασιασμού των δυνατοτήτων αντιμετώπισης των κρουσμάτων βίας με γνώμονα την καλύτερη θωράκιση της σχολικής κοινότητας αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας απέναντι στο φαινόμενο αυτό.

-Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ)

Παρουσίαση του ΙΜΔΑ και ειδικά
της δράσης του για το παιδί: 
Οι βασικοί σκοποί του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ), που λειτουργεί από το 1978, είναι η έρευνα, μελέτη, προάσπιση, διαφύλαξη, προαγωγή και εφαρμογή όλων των διεθνώς αναγνωρισμένων κατηγοριών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΔΑ), ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών, για όλους (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) και χωρίς διακρίσεις.

Από τις πολλές δραστηριότητες του ΙΜΔΑ εδώ αναφέρουμε μόνο μερικές που αφορούν τα παιδιά.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρεται για τη σύμφωνα με τις γενικές αρχές ΔΑ και τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, μεταχείριση και προστασία τους.

Το ΙΜΔΑ έχει οργανώσει εκδηλώσεις για την κατάσταση των παιδιών διεθνώς και στην Ελλάδα ειδικότερα και για την καταγγελία των σε βάρος τους παραβάσεων των διεθνών και εθνικών διατάξεων προστασίας τους.  Έχει μετάσχει στην τελική διατύπωση στα ΗΕ της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού (1989) και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της και την έχει παρουσιάσει σε ειδικές συγκεντρώσεις στο ελληνικό κοινό.


Έχοντας την πεποίθηση ότι η φιλοκοινωνική στάση και ο σεβασμός των ΔΑ του Άλλου είναι κυρίως τρόπος ζωής, που πρέπει να συνηθίζεται από μικρή ηλικία, εφρόντισε ειδικά την έκδοση εντύπων και βιβλίων των μεγάλων διεθνών οργανισμών για τις ειδικές μεθόδους διδασκαλίας των αρχών των ΔΑ στα παιδιά.

Τέτοιες εκδόσεις είναι οι εξής : 

1. «Για τον ΟΗΕ – Μαθαίνοντας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», Αθήνα, 1992, σελ. 34 (μετάφραση στα ελληνικά του εκπαιδευτικού αυτού εγχειριδίου του ΟΗΕ και διανομή δωρεάν από το ΙΜΔΑ) που αφορά κυρίως παιδιά και ιδίως πολύ μικρής ηλικίας. 

2. «Αγωνίσου ΤΩΡΑ για τα δικαιώματα του ανθρώπου!», εκπαιδευτικό βοήθημα-βιβλίο 40 σελίδων συνοδευόμενο και από βιντεοταινία του Συμβουλίου της Ευρώπης για παιδιά ηλικίας 13-18 ετών. Μετάφραση στα ελληνικά, έκδοση 1997, και διανομή δωρεάν εκ μέρους του ΙΜΔΑ.

3. D. Beetham, K. Boyle, «Δημοκρατία : 80 ερωτήσεις και απαντήσεις», UNESCO, ελληνική έκδοση ΙΜΔΑ, Εκδόσεις Εστία, Αθήνα, 1996, σελ. 158,  για εφήβους και ενηλίκους.

Η βία και η επιθετικότητα ιδίως η ομαδική στα σχολεία μεταξύ μαθητών προβλημάτισε ιδιαίτερα το ΙΜΔΑ, ύστερα από κάποιες πολύ ανησυχητικές περιπτώσεις  στην Ελλάδα.  Το 2006, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) ίδρυσε ειδική επιτροπή («Ειδική επιτροπή μελέτης των ομάδων ενδοσχολικής βίας») που λειτούργησε στους κόλπους της για τη μελέτη και σωστή καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, με πρωτοβουλία και υπό την προεδρία της Πρόεδρου του ΙΜΔΑ (και τότε Προέδρου και της ΕΕΔΑ) Αλίκης Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου.  Η επιτροπή αυτή μετά πρωτότυπες έρευνες και μακρές συζητήσεις συστηματικές, το 2010 έκλεισε τις εργασίες της με τη δημοσίευση του βιβλίου «Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία», διεύθυνση έκδοσης: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2010, σελ. 367. Χορηγός για τη δημοσίευση και δωρεάν διανομή στους εκπαιδευτικούς του τόμου αυτού ήταν το ΙΜΔΑ.

Την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού χωρίς παραβάσεις και την κύρωση και εφαρμογή της και των σχετικών πρωτοκόλλων της σε διεθνές επίπεδο το ΙΜΔΑ προωθεί διεθνώς συστηματικά σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους έχει συμβουλευτική ιδιότητα και έρχονται προς συζήτηση σχετικά θέματα.

Σημειωτέον ότι συμβουλευτική ιδιότητα το ΙΜΔΑ έχει : στα ΗΕ (ECOSOC και Διεύθυνση Πληροφοριών), στην European Human Rights Agency της ΕΕ, στην ΟΥΝΕΣΚΟ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης στην Επιτροπή Ευρωπαϊκού Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

-Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου- Ελληνικό Τμήμα IBBY

Ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, Σωματείο Πολιτιστικό, Μη Κερδοσκοπικό, αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών, είναι το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα

(International Board on Books for Young People – IBBY).

Τα μέλη του είναι συγγραφείς, εικονογράφοι, εκπαιδευτικοί και των τριών βαθμίδων, εκδότες, βιβλιοθηκονόμοι, ερευνητές, παιδοψυχολόγοι και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται για το παιδικό βιβλίο και το αποδεικνύουν έμπρακτα.

Ιστορικό

Την άνοιξη του 1963 μια μικρή συντροφιά, που την αποτελούσαν τρεις ποιήτριες: η Ρένα Καρθαίου, η Αλεξάνδρα Πλακωτάρη και η Ήβη Σκανδαλάκη (Μελισσάνθη), δύο συγγραφείς: η Άλκη Γουλιμή και η Ξένη Κερασιώτη, και τρεις βιβλιοθηκάριοι: η Στέλλα Ξεφλούδα, η Βενέτα Καμπά και η Μαρία Σάββα, είχαν την πρωτοβουλία για να ιδρυθεί ένα σωματείο μη κερδοσκοπικό με βασικές επιδιώξεις να ενώσει συγγραφείς, εικονογράφους, βιβλιοθηκάριους, μεταφραστές, εκπαιδευτικούς, εκδότες, ψυχολόγους και όσους είχαν άμεση ή έμμεση σχέση με τα παιδιά και τα βιβλία των παιδιών.

Την κίνηση αυτή χαιρέτισαν με ενθουσιασμό πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και της εκπαίδευσης. Η ομάδα πρωτοβουλίας αυξήθηκε, καθορίστηκαν οι σκοποί του σωματείου από τα ιδρυτικά μέλη (΄Αρτεμη Νικολαϊδου, Γίτσα Καμπούρη, Ιφιγένεια Πάτρα, Κ. Σαραντόπουλος, Γιάννης Χατζίνης κ.ά.) και νομιμοποιήθηκε η ίδρυση του Κύκλου με την υπ' αριθμ. 633/69 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το καταστατικό, βάσει του οποίου λειτουργεί σήμερα ο Κύκλος, τροποποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μελών στις 28 Δεκεμβρίου 1971, καθώς και από τη Γενική Συνέλευση των μελών στις 15 Μαΐου 1985.

Βασικοί σκοποί του είναι:

Η συνένωση και συνεργασία όλων όσοι μπορούν να βοηθήσουν την προαγωγή, διάδοση και κυκλοφορία των βιβλίων για νέους.
Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και του ενδιαφέροντος των παιδιών, των εφήβων, των εκπαιδευτικών και κάθε ενδιαφερομένου ενηλίκου, για το ποιοτικό βιβλίο για παιδιά.
Η προαγωγή του παιδικού και νεανικού βιβλίου με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο.
Η προαγωγή και υποβοήθηση  της επιστημονικής έρευνας για την παιδική και νεανική λογοτεχνία.
Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία ασχολούνται με το βιβλίο για παιδιά και νέους.
Για να πραγματοποιήσει τους στόχους του, ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου :

Οργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και ομιλίες για την παιδική και νεανική λογοτεχνία, καθώς και εκθέσεις εικονογράφησης παιδικού βιβλίου. Παράλληλα παίρνει μέρος με εκπροσώπους του σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις και σεμινάρια που οργανώνονται στο εξωτερικό.
Αναπτύσσει το ενδιαφέρον του κοινού για την παιδική και νεανική λογοτεχνία μετέχοντας σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, τυπώνοντας και διανέμοντας δωρεάν ενημερωτικά φυλλάδια, οδηγίες για γονείς, αφίσες και άλλο πληροφοριακό υλικό καθώς και το ετήσιο ΔΕΛΤΙΟ, όπου αναφέρεται λεπτομερώς η δραστηριότητά του και περιλαμβάνονται άρθρα και νέα για την Παιδική Λογοτεχνία.
Φροντίζει τον ετήσιο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (2 Απριλίου), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, με τα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας, με τοπικούς φορείς, εκδότες, συλλόγους γονέων κ.α.
Απονέμει, κάθε χρόνο, βραβεία σε παιδικά και νεανικά βιβλία για τη συγγραφή και την εικονογράφηση. Απονέμει επίσης, ετησίως βραβεία σε προσωπικότητες, που με δραστηριότητα ή το έργο τους έχουν συντελέσει στην ποιοτική άνοδο και τη διάδοση του παιδικού βιβλίου, καθώς και σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι προωθούν αποτελεσματικά την παιδική και νεανική λογοτεχνία.
Βραβεύει κάθε χρόνο και εμπλουτίζει βιβλιοθήκες με εξαιρετική δράση, πετυχημένα σχολικά προγράμματα φιλαναγνωσίας και προγράμματα προώθησης της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας μέσω των Νέων Τεχνολογιών. Επίσης εμπλουτίζει βιβλιοθήκες που λειτουργούν σε υποβαθμισμένες περιοχές.