Συνδέσεις

Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού - Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου.

Υπουργείo Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Συνήγορος του Πολίτη / Συνήγορος του Παιδιού

 
Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων

Παιδοψυχιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ελληνικό Τμήμα του ΙΒΒΥ – Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου

"Μελέτη για τη Βία κατά των Παιδιών" του ΟΗΕ - ειδικό κεφάλαιο για τη βια κατά των παιδιών στο σχολείο εδώ

Ξενόγλωσσες ιστοσελίδες για τον εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο

http://www.bullystoppers.com/

http://www.pacerkidsagainstbullying.org/

http://www.stopbullying.org/

http://www.stopbullying.gov/

http://www.42explore2.com/bully.htm

http://www.educationworld.com/a_special/bully.shtml

www.bullyingnoway.com.au/

http://www.bullybeware.com/

http://www.bullies2buddies.com/

http://www.pacerteensagainstbullying.org/